Az innovációs eszközbeszerzési pályázat újra meghirdetésre került!

(GINOP-2.1.8-17)

A pályázat 2017. december 06. napjától 2018. február 15. napjáig lesz benyújtható, kizárólag a Közép-Magyarországi Régión kívül megvalósuló fejlesztésékhez.A pályázat megvalósítási időszaka 6 hónap.

Gondolja át, milyen beruházásokra lenne szüksége ahhoz, hogy vállalkozása tovább fejlődjön, vagy adott esetben kilendüljön a holtpontról!Ez a pályázat olyan új eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a pályázó vállalkozásnál lehetővé teszik

 • új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás kifejlesztését, és kínálatba illesztését, vagy amelyekkel
 • új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia kerül alkalmazására, vagy ilyen piaci bevezetésére kerül sor.

 

A pályázat részletei:

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke

 • Minimum 5 millió Ft, maximum 15 millió Ft támogatási összeg igényelhető
 • Támogatási intenzitás maximum 50 %

 

 

Ki pályázhat?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalat, amely

 • legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, és amely
 • legaább 1 fő alkalmazottat foglalkoztat.

 

Ki nem pályázhat?

Nem pályázhat az a vállalat, amely

 • az EVA hatálya alá tartozik,
 • a GINOP 2. prioritásban már nyertes, vagy elbírálás alatt lévő pályázata van,
 • a saját tőkéje negatív volt az utolsó lezárt üzleti évben,
 • a pályázni kívánt fejlesztésének elszámolható költségei meg haladják az utolsó éves árbevételének összegét.

 

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére.
 • Szoftverek, gyártási licenc vagy know-how beszerzésére.

 

Csak azok a tevékenységek támogathatók, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti S3 stratégiában meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

 

 

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
 • Tiszta és megújuló energiák
 • Fenntartható környezet
 • Egészséges és helyi élelmiszerek
 • Agrár innováció
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet

 

 

Intelligens technológiák:

 • Fotonika, lézertechnológia
 • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • Bionika
 • Nem gépipari fémfeldolgozás
 • Elektronika és félvezető-technológia
 • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • Korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • Építőipar (építőanyag-technológiák)
 • Textilipar
 • Fa- és bútoripar
 • Logisztika
 • Kulturális és kreatív ipar

 

Mi a kötelező vállalás?

A pályázónak vállalnia kell, hogy saját tőkéje a projekt megvalósításának befejezését követően, a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50 %-ával növekszik, és összege nem csökken a fenntartási időszak végéig.

 

 

Keresse kollégáinkat!

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Átalánydíjas szerződés
Emmegi Phantomatic X6
Gyári alkatrészek rendelése
Daraboló